Is de Beoordelingscyclus zijn doel voorbijgeschoten?

Het stellen van SMART doelstellingen, het tussentijds evalueren, het beoordelingsgesprek op basis van een (vaak voor iedereen gelijk) beoordelingsformulier. Het is allemaal goed voor elkaar. In ieder geval vanuit procedure-oogpunt. Want is het niet allemaal schijnnauwkeurigheid? Als het bijvoorbeeld op reorganiseren aankomt, kiezen we uiteindelijk toch voor LIFO en niet voor kwaliteit. En gedurende het jaar weet geen enkele manager en medewerker meer wat er exact besproken is tijdens de beoordeling. En wie onder de maat presteren en wie erboven. Of wie er goed bij de bedrijfscultuur passen en wie niet. Om nog maar te zwijgen dat SMART doelstellingen die aan het begin van het jaar gemaakt zijn, vaak door de veranderende omgeving al niet eens meer van toepassing zijn. Het is dus tijd voor een vereenvoudiging van de beoordelingscyclus. En misschien zelfs afschaffing. Wat vind jij?